×

Przyszłość zawodów medycznych

Przyszłość zawodów medycznych

medical-563427_1280Obecnie zawody medyczne są uważane za dobry wybór, za dobry start do kariery dla młodych ludzi. Do wyboru jest mnóstwo możliwości, uczelnie medyczne oferują wiele kierunków związanych właśnie z praca w służbie zdrowia. Najbardziej oblegane i prestiżowe to oczywiście medycyna i stomatologia. To są studia, które dają wiele możliwości, raczej nie ma więc obawy, że ktoś po ukończeniu tych studiów będzie mieć problem ze znalezieniem zatrudnienia, trzeba jednak pamiętać o tym, że ścieżka kariery, szczególnie w przypadku medycyny, jest bardzo długa i młody lekarz tuż po studiach i zdaniu egzaminu państwowego ma jeszcze długą drogę przed sobą do tego, by ten zawód był rzeczywiście prestiżowy i dobrze płatny. Dla wszystkich absolwentów medycyny, którzy chcą wykonywać zawód lekarza, konieczna jest dalsza edukacja – konkretnie robienie specjalizacji. To jednak konieczne, by móc wykonywać ten zawód. Można też wybierać dodatkowe możliwości rozwoju – choćby robienie doktoratu. Wcale nie jest to przeznaczone tylko dla tych absolwentów, którym marzy się kariera naukowa i kształcenie przyszłych medyków. To także dobry krok dla wszystkich tych lekarzy, którzy chcą lepiej zarabiać i cieszyć się większym prestiżem, gdyż stopień naukowy doktora nauk medycznych dodaje takiego prestiżu. Pozwala na pewno też na uzyskiwanie lepszych zarobków, niż w przypadku lekarza, który nie ma takiego stopnia. Co do medycyny i stomatologii nie ma więc wątpliwości, że to dobry i przyszłościowy wybór – pod warunkiem oczywiście, że się ma do tego predyspozycje, bo to nie jest zawód, który się wybiera wyłącznie ze względu na prestiż i pieniądze. To przede wszystkim bardzo odpowiedzialna i obciążająca, zarówno fizycznie – w przypadku niektórych specjalizacji – jak i psychicznie – w przypadku właściwie większości specjalizacji – dyscyplina. Jeśli zaś chodzi o inne zawody medyczne – na pewno jest na niektóre większe, na inne mniejsze zapotrzebowanie. Widać jednak pozytywną z punktu widzenia tendencję – dba się o to, by kadry zasilające służbę zdrowia były coraz lepiej wykształcone i przygotowane. W przypadku ratowników medycznych – konieczne jest zdobycie uprawnień państwowych. Jednak to nie wszystko. Taki ratownik w ciągu swojej kariery musi podnosić kwalifikacje. Zdobycie tych wszystkich możliwości, szkoleń, certyfikatów – właściwe też pozwala na znalezienie pracy bez większych problemów. Choć zawsze też trzeba się liczyć z tym, że niekoniecznie tak od razu znajdzie się pracę w miejscu swojego zamieszkania. Jak i w przypadku każdego zawodu medycznego – nawet lekarza czy stomatologa – trzeba będzie więc niekiedy brać pod uwagę albo przeprowadzkę do innego miasta, albo też codziennie czy prawie codziennie dojeżdżanie. Wielu lekarzy pracuje w kilku miejscach, czasem codziennie gdzie indziej. Jest to związane z różnymi czynnikami, na pewno w wielu przypadkach ten zawód wymaga mobilności. Oczywiście na ogół w przypadku niektórych specjalizacji, bo można też przecież dostać się na etat do szpitala i tylko tam brać dyżury, w ramach etatu. Jednak wielu lekarzy łączy różne formy – część etatu, umowy zlecenia, kontrakty, prowadzenie swojej własnej działalności gospodarczej. Pozwala to na ogół na lepsze zarobki, większą wszechstronność, więc nie prowadzi tak szybko do wypalenia zawodowego, jak np. praca w jednym szpitalu przez wiele lat. Bywa to też korzystne dla niektórych mniejszych szpitali, w małych miasteczkach, powiatowych tam niekiedy po prostu wystarcza, że dany specjalista przyjeżdża raz w tygodniu i wykonuje badania, a zatrudnienie go na etat nie miałoby sensu.