medycyna

Specyfika pracy w służbie zdrowia

doctor-563428_1280Różne są motywacje do podjęcia pracy w służbie zdrowia. Jedną z najważniejszych jest na pewno chęć uzyskania pewnego zawód, takiego, który będzie faktycznie potrzeby na rynku pracy. Praca stabilna, nierzadko na państwowej posadzie, co obecnie jest dużym atutem dla wielu osób, gdyż kojarzy się z większą stabilnością i lepszymi warunkami zatrudnienia. Zarobki – też mogą motywować, choć z tym bywa różnie. Na pewno przede wszystkim zawód lekarza daje szanse na naprawdę duże zarobki, choć też jest t uzależnione od różnych czynników. Ale inne zawody medyczne bywają już daleko w tyle. Choć tutaj też może być inaczej. Poza takimi czynnikami motywującymi, jak stabilna i pewna praca, prestiż, zarobki – czynnikiem motywującym powinna być też oczywiście chęć pomagania ludziom. Na szczęście nierzadko także ten motyw jest podawany. Wiele osób właśnie z tego względu wybiera zawody medyczne. Chęć kontaktu z ludźmi, chęć niesienia pomocy, pracy, która przynosi wymierną satysfakcję. Choć trzeba też pamiętać, że taka praca ma wiele wad. Na pewno satysfakcja jest wtedy, gdy się coś udaje, gdy widzi się, że ktoś zdrowieje, ze kogoś udaje się uratować, nierzadko wielka wdzięczność pacjentów, przyjazne kontakty z nimi. Jednak są także cienie tej pracy, jest ich naprawdę dużo. Obcowanie z cierpieniem, choroba i śmiercią, ze starością, z niepełnoprawnością. Z różnymi osobami – chorymi, a często też wykazującymi różne zaburzenia, depresyjnymi, starymi, zniedołężniałymi, z chorymi małymi dziećmi, co dla wielu jest bardzo trudne. Jest to także praca bardzo wyczerpująca, zarówno fizycznie jak i psychicznie. Trzeba też pamiętać o tym, ze w bardzo wielu zawodach medycznych, na wielu stanowiskach, wymagana jest praca zmianowa., więc trzeba być gotowym na to, że będzie się pracować w nocy. Choć oczywiście jeśli ktoś ma możliwość to wcale tak nie musi być. Oczywiście praca zmianowa jest przede wszystkim w szpitalach, one pracują całą dobę. Ale też trzeba pamiętać, że praca w nocy oznacza tylko wyjątkowe sytuacje, większość dyżurów nocnych jest spokojna. Mimo wszystko trzeba to brać pod uwagę. Tak jest także w przypadku pracowników pogotowia ratunkowego. Wybierając zawód ratownika medycznego, sanitariusza, trzeba się z tym liczyć lekarze oczywiście także muszą liczyć się z dyżurami nocnymi. Jeśli ktoś jednak nie chce takiej pracy, to oczywiście nie jest to konieczne – to dotyczy tylko szpitali, a przecież służba zdrowia nie ogranicza się tylko do szpitali. Są też przychodnie, które pracują przecież tylko w określonych godzinach i w określonych godzinach przyjmują pacjentów. Taki pracownik nie musi więc wybierać dyżurów nocnych. Tak samo np. prywatne kliniki czy też gabinety lekarskie. Wtedy sam lekarz ustala, kiedy przyjmuje. Zresztą wielu lekarzy łączy parce w różnych punktach. Zarówno w szpitalu, jak i własna praktyk, a, wybrane przychodnie. Dlatego to daje pewną elastyczność. Pozwala dostosować swój rytm pracy do swoich możliwości, choć jak też wiemy, bywa polem do nadużyć – były niestety nagłośnienie przypadki, gdy zgodnie z kartami pracy okazywało się, iż niektórzy lekarze pracują w kilku miejscach jednocześnie. Oczywiście takie patologiczne przypadki należy eliminować i zwalczać, wiesza kontrola zapewnia lesza jakość usług medycznych. Pamiętajmy też jednak, ze obecnie generalnie zmienia się specyfika służby zdrowia, pacjenci sią coraz bardziej świadomi swoich praw, dlatego niektóre zachowania, które były charakterystyczne dla pracowników służby zdrowia, będą musiały odejść w zapomnienie. Obecnie służba zdrowia coraz bardziej się przecież komercjalizuje, więc trzeba będzie walczyć o klientów. Lekarze, którzy przyjmują prywatnie, nie mogą sobie przecież pozwolić na psucie opinii. Tymczasem teraz każdy może napisać opinię w internecie, podpisując ją nazwiskiem danego lekarza, podając jego dane. Dlatego pewna bezkarność się skończyła, wiele zjawisk być może zostanie dzięki temu zlikwidowanych. To samo dotyczy poszczególnych przychodni, kliniki, szpitali. Wszystkie te instytucje, czy to państwowe czy prywatne, muszą dbać o swoją renomę, bo inaczej stracą źródło dochodów. Tak naprawdę teraz każdy, kto chce donieść sukces zawodowy, musi przestrzegać wszystkich reguł, musi dbać o szacunek i poważanie, gdyż pacjenci są coraz bardziej wymagający i świadomi tego, czego mogą oczekiwać. Poprawia się sytuacja w służbie zdrowia, jednak wiele jest jeszcze do zrobienia, szczególnie w kwestiach organizacyjnych, bo znacząco poprawiły się choćby takie wymogi, jak wykształcenie personelu medycznego i to wszystkich szczebli.

Zostaw odpowiedź